کمی به خودمون شک کنیم!

کمی به خودمون شک کنیم!

کمی به خودمون شک کنیم!

دو آتش نشان وارد جنگلی می شوند تا اتش کوچکی را خاموش کنند . اخر کار وقتی از جنگل بیرون می ایند و میروند کنار رودخانه ، صورت یکی شان کثیف و خاکستر است و صورت ان یکی به شکل معصومانه ای تمیز.
 

سوال : کدامشان صورتش را می شوید ؟

اشتباه کردید ، ان که صورتش کثیف است به ان یکی نگاه می کند و فکر میکندصورت خودش هم همان طور است .
اما ان که صورتش تمیز است می بیند که سرتاپای رفیقش غبار گرفته است و به خودش می گوید :

حتما من هم کثیفم ، باید خودم را تمیز کنم.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

سلام تکینکهای مطالعه را تجسم کن. و تکنیک های مطالعه برای کنکور را آموزش ببین. به امید بازدید